• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 17h từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

Bóng đèn Halogen

Bóng đèn S25 Halogen 12VDC 21W

Giá: 35.000đ
Hàng còn: 100 hộp/ 10 pcs

Bóng Đèn Halogen Tiger - 12VDC 19W - H16 - TRẮNG

Giá: 120.000đ
Hàng còn: 10 cái

Bóng dèn HB4/9006 Halogen 12V 51W

Giá: 75.000đ
Hàng còn: 20 cái

Bóng đèn HB3/9005 12V 60W

Giá: 75.000đ
Hàng còn: 14 cái

Bóng Đèn Xi Nhanh T20 Amber 12VDC 21W Hộp 10 Cái

Giá: 270.000đ
Hàng còn: 50 hộp

Bóng Đèn Xi Nhanh T20 Amber 12VDC 21/5W Hộp 10 Cái

Giá: 270.000đ
Hàng còn: 50 hộp

Bóng Đèn Xi Nhanh T20 12VDC 21/5W Hộp 10 Cái

Giá: 220.000đ
Hàng còn: 10 hộp

Bóng Đèn Xi Nhanh T20 12VDC 21W Hộp 10 Cái

Giá: 210.000đ
Hàng còn: 5 hộp

Bóng Đèn T15 Halogen 12VDC 16W

Giá: 10.000đ
Hàng còn: 700 cái

Bóng Đèn Halogen Tiger - 12VDC 55W - H7 - TRẮNG

Giá: 55.000đ
Hàng còn: 20 cái

Bóng Đèn T16 Halogen 12VDC 10W

Giá: 10.000đ
Hàng còn: 200 cái

Bóng đèn T10 Halogen 12VDC 5W

Giá: 5.000đ
Hàng còn: 1000 cái