• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc sáng:8h -11h30, chiều : 13h- 16h  từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

Relay

Relay JD2914 24VDC 4 Pin 80A

Giá: 30.000đ
Hàng còn: 100 cái

Relay JD2912 24VDC 4 Pin 80A

Giá: 70.000đ
Hàng còn: 20 cái

Relay 4,5 chân 24VDC 40A dùng cho xe tải

Giá: 22.000đ
Hàng còn: 100 cái

Relay 4 chân SIHAI 24VDC 40A dùng cho xe tải

Giá: 37.000đ
Hàng còn: 100 cái

Relay 5 chân SIHAI 24VDC 30A dùng cho xe tải

Giá: 28.000đ
Hàng còn: 100 cái
Relay 6 chân Nissan 12VDC 40A giảm 13%

Relay 6 chân Nissan 12VDC 40A

Giá: 39.000đ 45.000đ
Hàng còn: 100 cái

Relay DENSO 5 chân 12VDC 40A

Giá: 35.000đ
Hàng còn: 100 cái

Relay DENSO 5 chân 12VDC 80A

Giá: 80.000đ
Hàng còn: 100 cái

Relay Bosch 5 Chân 24VDC 30A/20A

Giá: 55.000đ
Hàng còn: 40 cái

Relay Bosch 5 chân 12VDC 30A/20A

Giá: 55.000đ
Hàng còn: 54 cái

Relay 4 chân Nissan 12VDC 40A

Giá: 35.000đ
Hàng còn: 100 cái
Relay 5 chân Nissan 12VDC 40A giảm 12%

Relay 5 chân Nissan 12VDC 40A

Giá: 35.000đ 40.000đ
Hàng còn: 100 cái

Starter Relay DENSO 4 Chân

Giá: 40.000đ
Hàng còn: 20 cái

Relay DENSO 4 chân 12VDC 20A

Giá: 26.000đ
Hàng còn: 50 cái

Relay DENSO 4 chân 12VDC 80A

Giá: 70.000đ
Hàng còn: 50 cái

Relay DENSO 4 Chân 12VDC 40A

Giá: 30.000đ
Hàng còn: 100 cái

Relay omron 12DVC - G8HN-1A2T-RH (4 chân)

Giá: 22.000đ
Hàng còn: 200 cái

Relay OMRON 5 chân 12VDC - G8HN

Giá: 25.000đ
Hàng còn: 42 cái

Relay 4 chân 12VDC OMRON MR598851

Giá: 30.000đ
Hàng còn: 50 cái

Relay 4 chân DECO 96190187

Giá: 30.000đ
Hàng còn: 50 cái

Relay SONGLE 5 PIN 12VDC 80A

Giá: 45.000đ
Hàng còn: 100 cái