• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc sáng:8h -11h30, chiều : 13h- 16h  từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

Relay OMRON

Relay omron 12DVC - G8HN-1A2T-RH (4 chân)

Giá: 22.000đ
Hàng còn: 200 cái

Relay OMRON 5 chân 12VDC - G8HN

Giá: 25.000đ
Hàng còn: 42 cái

Relay 4 chân 12VDC OMRON MR598851

Giá: 30.000đ
Hàng còn: 50 cái