• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc sáng:8h -11h30, chiều : 13h- 16h  từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

T20

Bóng Đèn Xi Nhanh T20 Amber 12VDC 21W Hộp 10 Cái

Giá: 270.000đ
Hàng còn: 50 hộp

Bóng Đèn Xi Nhanh T20 Amber 12VDC 21/5W Hộp 10 Cái

Giá: 270.000đ
Hàng còn: 50 hộp

Bóng Đèn Xi Nhanh T20 12VDC 21/5W Hộp 10 Cái

Giá: 220.000đ
Hàng còn: 10 hộp

Bóng Đèn Xi Nhanh T20 12VDC 21W Hộp 10 Cái

Giá: 210.000đ
Hàng còn: 5 hộp