• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc sáng:8h -11h30, chiều : 13h- 16h  từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

Terminals

cos tròn lỗ 10mm

Giá: 80.000đ
Hàng còn: 10 gói 100 cái

cos tròn lỗ 8mm - DJ431-8C

Giá: 65.000đ
Hàng còn: 50 gói - 100 pcs

Cos tròn lỗ 6mm

Giá: 50.000đ
Hàng còn: 1000 gói 100 pcs

Cos tròn lỗ 5mm

Giá: 55.000đ
Hàng còn: 50 gói - 100 pcs

Cos tròn lỗ 4mm

Giá: 52.000đ
Hàng còn: 50 gói - 100 pcs
Đầu cos tròn RNB14-8, 14-6 giảm 12%

Đầu cos tròn RNB14-8, 14-6

Giá: 3.500đ 4.000đ
Hàng còn: 400 cái

Đầu cos tròn DJ603Y

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Đầu COS SC

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 100 cái

Đầu cos RNB8-6S

Giá: 130.000đ
Hàng còn: 100 gói 100pcs

Đầu cos tròn RV5.5-6

Giá: 50.000đ
Hàng còn: 100 gói 100 pcs

Đầu cos tròn trần RNB5.5-8

Giá: 45.000đ
Hàng còn: 50 gói 100 pcs

Đầu cos tròn RV5.5-5

Giá: 50.000đ
Hàng còn: 20 gói (100pcs)

Đầu Cos Tròn RV5.5-8

Giá: 50.000đ
Hàng còn: 100 gói 100pcs

Terminal Female DJ621-E7.8C

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal Female DJ611-6.3B

Giá: 70.000đ
Hàng còn: 3000 cái

Terminal Female DJ623-E6.3x0.8

Giá: 70.000đ
Hàng còn: 3000 cái

Terminal Female DJ621-E2.8×0.5A

Giá: 40.000đ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal male DJ611-2.8×0.5

Giá: 45.000đ
Hàng còn: 800 100 cái

Terminal DJ452-2 cos nối dây điện 0.3 ~ 1.5mm2

Giá: 55.000đ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal male DJ613-2.3A

Giá: 40.000đ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal Female DJ621-2.3A

Giá: 60.000đ
Hàng còn: 4000 cái

Terminal Male DJ611-F7.8B

Giá: 2.000đ
Hàng còn: 500 cái

Terminal Female DJ627-F7.8B

Giá: 2.000đ
Hàng còn: 200 cái

Terminal Female DJ621F-1.8A

Giá: 2.000đ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal Male DJ611F-1.8A

Giá: 1.500đ
Hàng còn: 100 cái

Terminal DJ627-6.3B

Giá: 60.000đ
Hàng còn: 100 gói - 100 pcs

Terminal DJ621-G2 1500-0110

Giá: 1.000đ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal DJ612-2.2x0.6A 1500-0105

Giá: 1.200đ
Hàng còn: 500 cái

Terminal Female 8100-0460 - DJ621-2.2

Giá: 1.200đ
Hàng còn: 2000 cái

Terminal 8100-0457

Giá: 1.200đ
Hàng còn: 200 cái