• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 17h từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

Giắc điện bóng đèn

Giắc điện bóng đèn HB4

Giá: 8.000đ
Hàng còn: 100 cái

Giắc điện bóng đèn H4 bọc sứ

Giá: 20.000đ
Hàng còn: 100 cái

Giắc điện bóng đèn HB3

Giá: 20.000đ
Hàng còn: 100 cái

Giắc điện bóng đèn H7 bọc sứ

Giá: 20.000đ
Hàng còn: 100 cái

Giắc điện bóng đèn H16 bấm dây sẵn

Giá: 20.000đ
Hàng còn: 100 cái

Giắc điện bóng đèn S25 1 tim bấm sẵn dây

Giá: 20.000đ
Hàng còn: 100 cái

Giắc điện bóng đèn S25 2 tim bấm sẵn dây

Giá: 20.000đ
Hàng còn: 100 cái

Giắc điện bóng đèn H7 bấm sẵn dây

Giá: 20.000đ
Hàng còn: 100 cái

Giắc điện bóng đèn H4 bend bấm sẵn dây

Giá: 20.000đ
Hàng còn: 100 cái

Giắc điện bóng đèn H4 bấm sẵn dây

Giá: 20.000đ
Hàng còn: 100 cái

Giắc điện bóng đèn H1 bấm sẵn dây

Giá: 20.000đ
Hàng còn: 100 cái

Bộ connector 2 pin H11 ĐỰC/ CÁI

Giá: 8.000đ
Hàng còn: 100 bộ