• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 17h từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

Cầu chì

Low-Profile Mini Fuse

Giá: 80.000đ
Hàng còn: 100 Hộp /100 pcs

PAL 2935

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Mini fuse

Giá: 80.000đ
Hàng còn: 500 Hộp/100 pcs

PAL Mini 2938

Giá: Liên hệ
Hết hàng

PAL 293

Giá: Liên hệ
Hết hàng

PAL 294

Giá: Liên hệ
Hết hàng

PAL 283

Giá: Liên hệ
Hết hàng

PAL 283B

Giá: Liên hệ
Hết hàng

PAL 294C

Giá: 30.000đ
Hàng còn: 88 cái

PAL 295

Giá: 25.000đ
Hàng còn: 60 cái

ATO Fuse

Giá: 80.000đ
Hàng còn: 100 Hộp/100 pcs

MAXI Fuse

Giá: 8.000đ
Hàng còn: 1000 cái

Low-Profile Jcase Fuse

Giá: Liên hệ
Hết hàng

JCASE FUSE

Giá: 23.000đ
Hàng còn: 500 cái

Micro 2 Fuse

Giá: Liên hệ
Hết hàng
Micro 3 Fuse giảm 16%

Micro 3 Fuse

Giá: 2.500đ 3.000đ
Hàng còn: 500 cái

Mini ANL Fuse

Giá: 15.000đ
Hàng còn: 120 cái

HSB 32V

Giá: Liên hệ
Hết hàng

BF2 58V

Giá: Liên hệ
Hết hàng

ANL Fuse

Giá: 20.000đ
Hết hàng

MEGA Fuse

Giá: Liên hệ
Hết hàng

MIDI fuse

Giá: Liên hệ
Hết hàng