• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 17h từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

Connector, Terminal

Đầu cos SC35-6/8/10

Giá: 6.800đ
Hàng còn: 200

Đầu cos SC50-8/10/12

Giá: 10.000đ
Hàng còn: 345

Đầu cos SC70-8/10/12

Giá: 16.000đ
Hàng còn: 97

Giắc điện 12 pin DJ7124-2.2-11/21

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 14 pin MG610350 MG640352

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 15 pin 1-967628 1-967623

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 15 pin 1-967628 1-967623

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 15 pin 1355206

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 12 pin 15326910 15326915

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 14 pin 7283-8397-40

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 12 pin FH18123-3.0-11/21

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 10 pin 1-1419158-4

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 10 pin Delphi 1.5mm

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 8 pin DJ7082Q-1.5-21

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 8 pin DJ7083A-1.5-21

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 8 pin màu đen 928571

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 8 pin DJ7083-6.3-11/21

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 8 pin 2.8mm 969191-3,927367-1

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Giắc điện 8 pin 2.8mm 1518204

Giá: Liên hệ
Hết hàng