• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc sáng:8h -11h30, chiều : 13h- 16h  từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

Terminal

Terminal Female DJ621-E7.8C

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal Female DJ611-6.3B

Giá: 70.000đ
Hàng còn: 3000 cái

Terminal Female DJ623-E6.3x0.8

Giá: 70.000đ
Hàng còn: 3000 cái

Terminal Female DJ621-E2.8×0.5A

Giá: 40.000đ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal male DJ611-2.8×0.5

Giá: 45.000đ
Hàng còn: 800 100 cái

Terminal DJ452-2 cos nối dây điện 0.3 ~ 1.5mm2

Giá: 55.000đ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal male DJ613-2.3A

Giá: 40.000đ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal Female DJ621-2.3A

Giá: 60.000đ
Hàng còn: 4000 cái

Terminal Male DJ611-F7.8B

Giá: 2.000đ
Hàng còn: 500 cái

Terminal Female DJ627-F7.8B

Giá: 2.000đ
Hàng còn: 200 cái

Terminal Female DJ621F-1.8A

Giá: 2.000đ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal Male DJ611F-1.8A

Giá: 1.500đ
Hàng còn: 100 cái

Terminal DJ627-6.3B

Giá: 60.000đ
Hàng còn: 100 gói - 100 pcs

Terminal DJ621-G2 1500-0110

Giá: 1.000đ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal DJ612-2.2x0.6A 1500-0105

Giá: 1.200đ
Hàng còn: 500 cái

Terminal Female 8100-0460 - DJ621-2.2

Giá: 1.200đ
Hàng còn: 2000 cái

Terminal 8100-0457

Giá: 1.200đ
Hàng còn: 200 cái

Terminal Male 964296-1

Giá: 2.200đ
Hàng còn: 1000 cái

Terminal Female DJ623-E6.3B

Giá: 40.000đ
Hàng còn: 5000 cái

Terminal Female DJ622-D6.3B

Giá: 70.000đ
Hết hàng

Terminal Female DJ621-1.5B

Giá: 60.000đ
Hàng còn: 3176 cái

Terminal DJ611-1.5B

Giá: 60.000đ
Hàng còn: 3176 cái

Terminal DJ623-E4.8A

Giá: 55.000đ
Hàng còn: 9 gói

Terminal DJ611-4.8A

Giá: 55.000đ
Hàng còn: 20 gói

Terminal female DJ611-7.8C

Giá: 65.000đ
Hàng còn: 20 gói

Terminal Female DJ625B-0.6x0.6A

Giá: 30.000đ
Hàng còn: 7905 cái

Terminal male DJ615B-0.6x0.6A

Giá: 1.200đ
Hết hàng

Terminal BX2091-2C

Giá: 950đ
Hàng còn: 3000 cái

Terminal BX2152-2

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 1830 cái

Terminal Molex 0643231039

Giá: 1.000đ
Hết hàng