• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc sáng:8h -11h30, chiều : 13h- 16h  từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

Connector

Bộ connector 2 pin H11 ĐỰC/ CÁI

Giá: 8.000đ
Hàng còn: 100 bộ

Giắc điện đèn xe Hyundai 6 Pin

Giá: 55.000đ
Hết hàng

Giắc điện đèn Hyundai Kia 10 Pin

Giá: 55.000đ
Hết hàng

Giắc đèn Toyota 2 Pin DJ7023-2-21 giắc cái

Giá: 15.000đ
Hàng còn: 50 bộ

Bộ giắc điện 20 Pin Sumitomo 6189-0714

Giá: 150.000đ
Hàng còn: 10 bộ

Bộ connector 3 pin

Giá: 12.000đ
Hàng còn: 50 bộ

Bộ connector MT090 1, 2, 3, 4, 6, 12 Pin

Giá: 8.000đ
Hàng còn: 234 bộ

Bộ Connector 8 pin

Giá: 32.000đ
Hết hàng

Bộ connector 12 Pin

Giá: 35.000đ
Hàng còn: 12 bộ

Connector 6 pin

Giá: 28.000đ
Hàng còn: 7 bộ

Bộ Connector 4 pin

Giá: 14.000đ
Hàng còn: 53 bộ

Bộ Connector 2 pin

Giá: 10.000đ
Hàng còn: 194 bộ

Giắc điện đèn pha Toyota - 3 Pin

Giá: 20.000đ
Hết hàng

Giắc điện relay mini có tai bắt ốc

Giá: 8.000đ
Hàng còn: 200 bộ

Giắc cảm biến Oxy 3 Pin 968402-1

Giá: 25.000đ
Hàng còn: 20 cái

Giắc điện cho Relay 4,5 chân 80A

Giá: 20.000đ
Hàng còn: 30000 cái

Giắc điện relay 5 chân cho size relay ISO

Giá: 10.000đ
Hàng còn: 21 cái

Giắc điện kim phun 2 pin 282189-1

Giá: 25.000đ
Hàng còn: 50 cái