• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 17h từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

Cos tròn

Đầu cos SC35-6/8/10

Giá: 6.800đ
Hàng còn: 200

Đầu cos SC50-8/10/12

Giá: 10.000đ
Hàng còn: 345

Đầu cos SC70-8/10/12

Giá: 16.000đ
Hàng còn: 97

Cos tròn DJ431 lỗ 4/5/6/8/10 mm

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Cos tròn lỗ 12mm- DJ431-12

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Đầu cos tròn RV3.5-4/5/6/8/10

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Đầu cos tròn RV2-3/4/5/6/8/10/12

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Đầu cos tròn RV1.25-3/4/5/6/8/10/12

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Đầu cos SC25-6/8/10

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Đầu cos SC16-6/8

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Đầu cos SC10-6/8

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Đầu cos SC6-6/8

Giá: Liên hệ
Hết hàng
Đầu cos tròn RNB14-8, 14-6 giảm 12%

Đầu cos tròn RNB14-8, 14-6

Giá: 3.500đ 4.000đ
Hàng còn: 400 cái

Cos tròn lỗ 4mm

Giá: 52.000đ
Hàng còn: 50 gói - 100 pcs

Cos tròn lỗ 5mm

Giá: 55.000đ
Hàng còn: 50 gói - 100 pcs

cos tròn lỗ 8mm - DJ431-8C

Giá: 65.000đ
Hàng còn: 50 gói - 100 pcs

cos tròn lỗ 10mm

Giá: 80.000đ
Hàng còn: 10 gói 100 cái

Đầu cos tròn trần RNB2.5-4, 2.5-5, 2.5-6, 2.5-8, 2.5-10, 2.5-12

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 220 gói 100 pcs

Đầu cos tròn trần RNB3.5-5

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 200 gói 100 pcs

Đầu cos tròn trần RNB5.5-6

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 200 gói 100 pcs

Đầu cos tròn trần RNB5.5-5

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 200 gói 100 pcs

Đầu cos RNB8-6S

Giá: 130.000đ
Hàng còn: 100 gói 100pcs

Đầu cos tròn RV5.5-6

Giá: 50.000đ
Hàng còn: 100 gói 100 pcs

Đầu cos tròn trần RNB5.5-8

Giá: 45.000đ
Hàng còn: 50 gói 100 pcs

Đầu cos tròn RV5.5-5

Giá: 50.000đ
Hàng còn: 20 gói (100pcs)

Đầu COS SC

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 100 cái

Đầu Cos Tròn dòng RV bọc nhựa cách điện

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 5000 gói 100 cái

Cos tròn lỗ 6mm

Giá: 50.000đ
Hàng còn: 1000 gói 100 pcs

Terminal Female DJD029-2

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 50 cái

Cos tròn lỗ 6mm

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 50 cái