• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc sáng:8h -11h30, chiều : 13h- 16h  từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

Phụ kiện bó dây điện

Ống gen ruột gà 18.5mm

Giá: 100.000đ
Hàng còn: 2780 mét

Ống gen ruột gà ô tô 42.5mm

Giá: 110.000đ
Hàng còn: 280 mét

Ống gen ruột gà 34.5mm

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 265 mét

Ống gen ruột gà ô tô 28.5mm

Giá: 70.000đ
Hàng còn: 1125 mét

Ống gen ruột gà ô tô 25mm

Giá: 120.000đ
Hàng còn: 2380 mét

Ống gen ruột gà ô tô 21.2mm

Giá: 110.000đ
Hàng còn: 1020 mét

Ống gen ruột gà ô tô 13mm

Giá: 85.000đ
Hàng còn: 4440 mét

Ống Gen Ruột Gà Ô Tô 15.8mm

Giá: 95.000đ
Hàng còn: 4800 mét

Ống ruột gà ô tô 7mm

Giá: 75.000đ
Hàng còn: 4430 mét

Ống gen ruột gà ô tô 10mm

Giá: 80.000đ
Hàng còn: 4330 mét

Dây rút nhựa

Giá: 6.600đ
Hàng còn: 1000 bịch ~ 70 pcs

Dây rút nhựa màu đen có tán chuyên dùng cho ô tô 205x5mm

Giá: 95.000đ
Hàng còn: 1000 gói - 50 pcs

Dây rút nhựa màu đen có tán chuyên dùng cho ô tô 5x95mm

Giá: 8.500đ
Hàng còn: 1000 gói - 50 sợi

Dây rút mẫu 7xZDG155x6.4-A

Giá: 30.000đ
Hàng còn: 500 gói

Dây Rút Mẫu 7xZDG155x6.4-A-MD

Giá: 35.000đ
Hàng còn: 500 gói

Dây Rút Mẫu 12x7CS03-MD

Giá: 35.000đ
Hàng còn: 500 gói

Dây Rút MẫuT50S0SSFT7-E-MD

Giá: 35.000đ
Hàng còn: 500 gói

Dây rút mẫu T60S0SSFT712S-E-MD

Giá: 35.000đ
Hàng còn: 500 gói

Dây rút mẫu ZD1A

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Dây Rút Mẫu T50ROSEC19

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Dây Rút Mẫu HF0206

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Dây rút mẫu 12X7T50SOS2DOP

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Dây rút mẫu 12X7T60SOSFT712S

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Dây rút mẫu 12X782711-2B820

Giá: Liên hệ
Hết hàng

Băng keo điện Nano 20Y

Giá: 60.000đ
Hàng còn: 200 cuộn

Băng keo điện DENKA chịu nhiệt #248G

Giá: 90.000đ
Hàng còn: 102 cuộn