• Hotline: 0902609852
  • Email: saledodienoto@gmail.com

Thời gian làm việc sáng:8h -11h30, chiều : 13h- 16h  từ T2-T7

logonew1
Hotline tư vấn 0902609852

Connector thông dụng

Bộ connector 3 pin

Giá: 12.000đ
Hàng còn: 50 bộ

Bộ connector MT090 1, 2, 3, 4, 6, 12 Pin

Giá: 8.000đ
Hàng còn: 234 bộ

Bộ Connector 8 pin

Giá: 32.000đ
Hết hàng

Bộ connector 12 Pin

Giá: 35.000đ
Hàng còn: 12 bộ

Connector 6 pin

Giá: 28.000đ
Hàng còn: 7 bộ

Bộ Connector 4 pin

Giá: 14.000đ
Hàng còn: 53 bộ

Bộ Connector 2 pin

Giá: 10.000đ
Hàng còn: 194 bộ

Connector AMP Superseal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pin

Giá: Liên hệ
Hàng còn: 2000 Bộ

Bộ Connector 3 PIN DJ70353A-6.3

Giá: 35.000đ
Hàng còn: 100 cái

Bộ Connector 2 PIN YAZAKI

Giá: 35.000đ
Hàng còn: 20 bộ

Bộ Connector 3 PIN DJ7035Y-7.8

Giá: 35.000đ
Hàng còn: 100 cái